Empathy Integrity Passion Responsibility Self Discipline
Empathy
Integrity
Passion
Responsibility
Self Discipline
Banners
 
Home > Events > Calendar

Calendar

     
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
Children's DayP6 Sports Extravaganza

10 
SA2 HMT Paper 1 & 2 (P5)
11 
P2 - P5 SA2 EL LC
SA2 Paper 1 EL (P3-P5) HA3/SA2 P1-P2 EL (Paper 1 - Writing Test)
12 
P1 HA3 MT LC
P2 - P5 SA2 MT/FMT LC
SA2 Paper 1 MT (P3-P5)
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
P6 Sports Extravaganza
HA3 P1 EL Mini Test 2
SA2 EL/FEL Paper 2 (P2 - P5)
26 
P1 MT Mini Test 2
P2 SA2 MT Mini Test
P3 SA2 MT Paper 2
P4 SA2 MT Paper 2
P5 SA2 MT Paper 2
P5 SA2 FMT Paper 1
27 
28 
29 
SA2 MA/FMA (P2 - P5)
30 
SA2 SC/FSC (P3 - P5)
31 
Letter to Parents #6 from the Principal